Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
U bent hier: Home Gemeenschappelijk landbouw, ondernemingen, instellingen en verenigingen De aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater
Document Acties

De aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater

Aangifte indienen vr 15 maart

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks vr 15 maart een aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater indienen. Het aangifteformulier voor de heffing op de waterverontreiniging is hetzelfde als dat voor de heffing op de winning van grondwater.

Heffing op de waterverontreiniging

Bij de berekening van de heffing op de waterverontreiniging wordt een onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers en kleinverbruikers.

Grootverbruikers verbruiken minstens 500 m leidingwater per jaar en/of beschikken over een eigen waterwinning met een pompcapaciteit van minstens 5 m per uur. Ze moeten jaarlijks vr 15 maart hun aangifte indienen bij de VMM.
Ondernemingen, verenigingen en instellingen zijn 'grootverbruikers'. Landbouwers horen doorgaans ook thuis in de categorie 'grootverbruikers', maar kunnen ook 'kleinverbruikers' zijn.

Kleinverbruikers gebruiken minder dan 500 m leidingwater per jaar en/of hebben een eigen waterwinning met een pompcapaciteit kleiner dan 5 m per uur. Ze moeten geen aangifte indienen bij VMM. Ze moeten enkel eenmalig de ingebruikname van een eigen waterwinning meedelen (zie 'Formulieren').
Kleinverbruikers hebben wel het recht om de toepassing van de grootverbruikersregeling te eisen. Dan moeten ze jaarlijks een aangifte indienen vr 15 maart.

De aangifte gaat over het voorgaande jaar en omvat onder andere de identificatiegegevens van de heffingsplichtige, de verschillende waterverbruiken, de activiteit en eventueel de productiegegevens en meet- en bemonsteringsgegevens van het geloosde afvalwater.

Heffing op de winning van grondwater

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks vr 15 maart een aangifte indienen bij de VMM.

De aangifte heeft betrekking op het voorgaande jaar en omvat onder andere de identificatiegegevens van de heffingsplichtige, de activiteit, de verschillende waterputten en de opgepompte hoeveelheden grondwater.

Voor het invullen van de grondwatergegevens in uw aangifte kan u gebruik maken van de handleiding en van het bestand 'identificatiegegevens grondwaterputten'.

Uw aangifte indienen bij de Mestbank of de VMM?

Ondernemingen, instellingen, verenigingen,... dienen hun aangifte in bij de VMM.

Landbouwers dienen hun aangifte in bij de Mestbank (onderdeel van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)). Voor meer informatie over de aangifte kunt u terecht op de website van de Mestbank. Als landbouwer krijgt u uw VMM-aangifte via de Vlaamse Landmaatschappij.
Zowel voor de heffing op de waterverontreiniging als voor de mestbankaangifte moet u immers de diergegevens aangeven. Door de samenwerking tussen de VLM en de VMM moet u uw dieren slechts n keer aangeven en worden de diergegevens onderling uitgewisseld.

Tuinbouwers dienen hun aangifte in bij de VMM.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid