Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
U bent hier: Home Gemeenschappelijk landbouw, ondernemingen, instellingen en verenigingen Hoe gebeurt de invordering van uw heffing?
Document Acties

Hoe gebeurt de invordering van uw heffing?

Wanneer betalen?

U moet de heffing binnen 2 maanden na de verzending van het heffingsbiljet betalen. Daarbij gebruikt u best het bij het heffingsbiljet gevoegde overschrijvingsformulier. Indien u op een andere manier wil betalen, vermeld dan steeds de gestructureerde mededeling die u op dat overschrijvingsformulier terugvindt. Enkel zo kan de VMM het betaalde bedrag identificeren. U stort het bedrag op het rekeningnummer van de VMM:

IBAN  BE 07 3751 1110 2566  BIC  BBRUBEBB

Meer informatie over het Europees overschrijving formulier.

Wat als u te laat betaalt?

Te late betalingen leiden tot verwijlintresten en bijkomende kosten. Wanneer u de heffing niet betaalt, vordert de VMM de heffing namelijk in door:

  • een administratieve aanmaning te versturen. Dan moet u alleen de verschuldigde intresten betalen;
  • een aangetekende administratieve aanmaning te versturen. Hier moet u zowel de verschuldigde intresten als de kosten van de aanmaning betalen;
  • een dwangbevel te betekenen. Dan moet u de verschuldigde intresten, de kosten van de aangetekende administratieve aanmaning en de kosten van de deurwaarder betalen.

Hoe worden de verschuldigde intresten berekend?

Volgens de huidige wetgeving (artikel 35septiesdecies, 1 van de Wet van 26 maart 1971) moet u bij een te late betaling verwijlintresten betalen. Er worden intresten aangerekend vanaf een te betalen bedrag van 860,00 euro. Om de intresten te berekenen, wordt het te betalen bedrag (in euro) afgerond op het lagere veelvoud van 10,00 euro. De intrestvoet bij laattijdige betalingen bedraagt 7 % op jaarbasis. De intresten worden per maand (en dus niet per dag) berekend. De vervalmaand wordt niet meegerekend, maar de maand waarin de betaling uitgevoerd werd, wordt wel volledig meegerekend.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid