Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
U bent hier: Home Gemeenschappelijk voor alle doelgroepen Wat als u niet akkoord bent met uw heffingsbiljet?
Document Acties

Wat als u niet akkoord bent met uw heffingsbiljet?

Stap 1: u dient een bezwaarschrift in

U schrijft een gemotiveerde brief naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. Bij deze brief voegt u een kopie van het betwiste heffingsbiljet.

U stuurt alles naar de Vlaamse Milieumaatschappij, t.a.v. de algemeen directeur, Alfons Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem.

Uw bezwaar schort de betaling niet automatisch op! Samen met uw bezwaar kunt u wel:

  • een uitstel of spreiding van betaling vragen;
  • vragen om gehoord te worden en een mondelinge toelichting te geven bij uw bezwaarschrift.

Stap 2: de Vlaamse Milieumaatschappij behandelt uw bezwaarschrift

De behandeling gebeurt volgens de datum van ontvangst van de bezwaren. U ontvangt na afloop de beslissing via een aangetekende brief.

Stap 3: u gaat in beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij

Tegen de beslissing van de VMM over uw bezwaarschrift kan u beroep aantekenen.

Hoe?

Door een vordering bij gemotiveerd verzoekschrift in te stellen tegen de VMM bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, OpgeŽistenlaan 401/A te 9000 Gent. Die doet in eerste aanleg uitspraak over iedere betwisting over milieuheffingen, ongeacht het heffingsbedrag. Omdat de inning van de heffing gebeurt op het hoofdbestuur van de VMM, is uitsluitend deze rechtbank bevoegd.

Wanneer?

Dat hangt af van de beslissingstermijn van de VMM:

  • als de VMM binnen de zes maanden (of negen maanden bij een heffing van ambtswege) na het indienen van het bezwaar een beslissing neemt, moet u, op straffe van verval, binnen de drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing van de VMM in beroep gaan;
  • als de VMM binnen de zes maanden (of negen maanden bij een ambtshalve aanslag) na het indienen van het bezwaar nog geen beslissing nam, kunt u ofwel rechtstreeks naar de rechtbank stappen ofwel verder wachten op de beslissing van de VMM. In het laatste geval moet u, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing door de VMM een vordering indienen.

Stap 4: u gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank (of u stapt naar het Hof van Cassatie)

Tegen het vonnis van de rechtbank is enkel een hoger beroep mogelijk bij het Hof van Beroep van Gent.

Bij een schending van de wet of van substantiŽle procedurevormen, kunt u de uitspraak in hoger beroep aanvechten voor het Hof van Cassatie.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid