Persoonlijke hulpmiddelen
  •  
U bent hier: Home Wetgeving
Document Acties

Wetgeving

De volgende regelgeving ligt aan de basis van de heffing op waterverontreiniging en de winning van grondwater:

  • de heffing op waterverontreiniging staat in het hoofdstuk IIIbis van de Wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De heffing werd met het Decreet van 21 december 1990 in deze wet ingevoegd. Ze werd voor het laatst gewijzigd door het Decreet van 21 december 2007 (Belgisch Staatsblad, 31 december 2007);
  • het uitvoeringsbesluit bij het hierboven vermelde decreet en de vermelde wet werd voor het laatst gewijzigd door het Besluit van 28 juni 2002 (Belgisch Staatsblad, 1 augustus 2002);
  • de heffing op de winning van grondwater staat in het Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwater (Grondwaterdecreet). De heffing werd ingevoegd met het Decreet van 20 december 1996 en werd voor het laatst gewijzigd door het Decreet van 22 december 2006 (Belgisch Staatsblad, 29 december 2006).

De volgende documenten zijn geco÷rdineerde versies van de relevante regelgeving:

De volgende bestanden geven een chronologisch overzicht van de wetswijzigingen:

Het Belgisch Staatsblad kunt u raadplegen op de website van de FOD Justitie.


Logo Groene webhosting Logo Vlaamse Overheid